AKARDİON KAPI
AKARD�ON KAPI FABR�KA VE V�LLALAR ���N BAH�E G�VENL�G� OLARAK  D�ZAYN ED�LM�� S�STEMLERD�R.EN KOLAY �ZELL��� BAH�E DEM�R KAPILARININ KAYACAK YER OLMADI�I YERLERDE AKARD�ON KAPI M�KEMMEL ��Z�MLER �RET�R

AKARD�ON KAPI FABR�KA VE V�LLALAR ���N BAH�E G�VENL�G� OLARAK  D�ZAYN ED�LM�� S�STEMLERD�R.EN KOLAY �ZELL��� BAH�E DEM�R KAPILARININ KAYACAK YER OLMADI�I YERLERDE AKARD�ON KAPI M�KEMMEL ��Z�MLER �RET�R