TEKNİK BİLGİ

A - Sistem ?zellikleri

Opsiyonel olarak sunulan, entegre edilmi? hareketli ayd?nlatma ??z?mleri. Hareketli sistem i?in sorunsuz ?al??an motor sistemi.

Hareketli sistem ve ayd?nlatma mod?lleri i?in uzaktan kumanda ile kontrol.

Alman teknolojisi ile ?retilen farkl? renk se?eneklerine sahip. %100 su ge?irmez blackout kuma?.

Kuma? ve ray birle?im noktalar?nda hava ve su giri?ini engelleyen izole teknolojisi. Birinci s?n?f kaliteye sahip ekstr?zyon al?minyum.

Y?ksek kaliteli, paslanmaz ?elik, INOX ba?lant? elemanlar?.

Hareketli ve sabit cam sistemleri i?in uygun altyap?.

B - Genel Teknik ?zellikler

Her t?rl? hava ko?ullar?na uygun uzun ?m?rl? paslanmaz ?elik ba?lant? elemanlar?. Alman teknolojisi ile ?retilen y?ksek dayan?ml?. paslanmaz ?elik tel takviyeli triger kay???.

Kuvvetli motor sistemi ve kuma? profilleri sayesinde kuma?ta maksimum germe sa?lanmas?.

Hareketli sistemin d?zg?n ?al??mas? ve zorlanmalar? engellemek amac?yla ?retilen 600kg'a kadar y?k ta??ma kapasitesine sahip alt? tekerlekli ta??y?c? araba sistemleri. Entegre edilmi? oluk ve gizli su kanal? tahliye sistemi.

Su ve havan?n giri?ini engelleyen fitil sistemleri.

Uzaktan kumandal? ya da dimmer ile kontrol edilebilen ayd?nlatma sistemleri.

Ray birle?im noktalar?nda su s?zd?rmazl?k profili.

Sistemin h?zl? hareke? etmesini sa?layan motor sistemi

Sistemin kuma??n? ve motor ak?am?n? etkin koruyarak ?mr?n? uzatan estetik koruma ?at?s? dizayn?.
Kilit, ge?me ve vidala ma sistemleri sayesinde minimum montaj s?resi.
A - Sistem ?zellikleri

Opsiyonel olarak sunulan, entegre edilmi? hareketli ayd?nlatma ??z?mleri. Hareketli sistem i?in sorunsuz ?al??an motor sistemi.

Hareketli sistem ve ayd?nlatma mod?lleri i?in uzaktan kumanda ile kontrol.

Alman teknolojisi ile ?retilen farkl? renk se?eneklerine sahip. %100 su ge?irmez blackout kuma?.

Kuma? ve ray birle?im noktalar?nda hava ve su giri?ini engelleyen izole teknolojisi. Birinci s?n?f kaliteye sahip ekstr?zyon al?minyum.

Y?ksek kaliteli, paslanmaz ?elik, INOX ba?lant? elemanlar?.

Hareketli ve sabit cam sistemleri i?in uygun altyap?.

B - Genel Teknik ?zellikler

Her t?rl? hava ko?ullar?na uygun uzun ?m?rl? paslanmaz ?elik ba?lant? elemanlar?. Alman teknolojisi ile ?retilen y?ksek dayan?ml?. paslanmaz ?elik tel takviyeli triger kay???.

Kuvvetli motor sistemi ve kuma? profilleri sayesinde kuma?ta maksimum germe sa?lanmas?.

Hareketli sistemin d?zg?n ?al??mas? ve zorlanmalar? engellemek amac?yla ?retilen 600kg'a kadar y?k ta??ma kapasitesine sahip alt? tekerlekli ta??y?c? araba sistemleri. Entegre edilmi? oluk ve gizli su kanal? tahliye sistemi.

Su ve havan?n giri?ini engelleyen fitil sistemleri.

Uzaktan kumandal? ya da dimmer ile kontrol edilebilen ayd?nlatma sistemleri.

Ray birle?im noktalar?nda su s?zd?rmazl?k profili.

Sistemin h?zl? hareke? etmesini sa?layan motor sistemi

Sistemin kuma??n? ve motor ak?am?n? etkin koruyarak ?mr?n? uzatan estetik koruma ?at?s? dizayn?.
Kilit, ge?me ve vidala ma sistemleri sayesinde minimum montaj s?resi.