AKARDİON KAPI
AKARD?ON KAPI FABR?KA VE V?LLALAR ???N BAH?E G?VENL?G? OLARAK  D?ZAYN ED?LM?? S?STEMLERD?R.EN KOLAY ?ZELL??? BAH?E DEM?R KAPILARININ KAYACAK YER OLMADI?I YERLERDE AKARD?ON KAPI M?KEMMEL ??Z?MLER ?RET?R

AKARD?ON KAPI FABR?KA VE V?LLALAR ???N BAH?E G?VENL?G? OLARAK  D?ZAYN ED?LM?? S?STEMLERD?R.EN KOLAY ?ZELL??? BAH?E DEM?R KAPILARININ KAYACAK YER OLMADI?I YERLERDE AKARD?ON KAPI M?KEMMEL ??Z?MLER ?RET?R